Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Processen

Steg 1 - Planering och första kontakten

Under de kommande två åren kommer alla handbollföreningar med LOK-stödsverksamhet bli kontaktade av en idrottskonsulent från RF-SISU, i samverkan med er kontaktperson i handbolldistriktet.

En idrottskonsulent från RF-SISU tar den inledande kontakten med föreningen utgör starten på uppdraget.

  • Förening och idrottskonsulent kommer överens om lämplig tidpunkt för att starta utvecklingsarbetet och genomföra en nulägesanalys

  • RF-SISU konsulenten registrerar påbörjad process med Framtidens handbollsförening

Steg 2 - Nulägesanalys

Nedan följer en vägledning för processen i strävan efter att bli framtidens handbollsförening. Kom överens med RF-SISU konsulent om en lämplig tidpunkt för att starta processarbetet i föreningen.

  • Planera utvecklingsarbetet, och tillsätt de som ska ingå i er arbetsgrupp
  • Det är fördelaktigt om personer har god insyn i verksamheten med olika funktioner i föreningen

Gå igenom materialet tillsammans med arbetsgruppen. Se till att alla i arbetsgruppen är uppdaterade och känner till materialet.

Arbetsgruppen tillsammans med idrottskonsulenten genomför en nulägesanalys av föreningen och dess verksamhet. Ni kan använda materialet och det interaktiva materialet som stöd i ert processarbete tillsammans med konsulenten.

ldentifiera föreningens utvecklingsområden och påbörja en handlingsplan för att er förening ska gå mot ett nyläge.

Steg 3 - Uppföljning och framtiden

Framtidens handbollsförening består av byggstenar som kan användas men också återanvändas i ett kontinuerligt utvecklingsarbete i föreningen. Framtidens handbollsförening byggs med uthållighet och långsiktighet, låt arbetet ta den tid som krävs för det finns sällan genvägar i utvecklingen.

Hur arbetar ni med föreningsutveckling inom föreningen, är det en naturlig del av er verksamhet? Om inte, vad behöver ni tillsammans göra?

Den fortsatta processen med föreningens utvecklingsarbete sker i samverkan med RF-SISU och SDF, men det huvudsakliga ansvaret för genomförandet har föreningen. RF-SISU och SDF kan med fördel stötta förening under processen.

Utvecklingsarbete handlar ofta om att göra förflyttningar och förändringar, ett arbete som också måste få ta tid. Genomför en uppföljning av ert utvecklingsarbete, hur har arbetet gått med de framtagna utvecklingsområden, vad blev utfallet?

  • Fortsatt samverkan och kommunikation med SDF och RF-SISU
  • Hur kan erfarenhetsutbyte gynna er förening?
  • Hur kommer ni att fortsätta att arbeta med föreningsutveckling?

Publicerad: 2023-05-23

Senast uppdaterad: 2024-06-19

Författare: Daniel Hobsjö

Intressant? Dela gärna!