Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Elitlicens

I enlighet med årsmötesbeslut 2004 införde Svenska Handbollförbundet (SHF) elitlicens för föreningar i Handbollsligan (dåvarande Elitserien herrar) säsongen 2005-06. Den av SHF utsedda liganämnden ska besluta om elitlicens ska utfärdas i enlighet med förevarande bestämmelser.

En motsvarande elitlicens beslutades om införande för SHE under 2018. Den av SHF utsedda liganämnden utdelade elitlicens för första gången i mars 2021 för verksamhetsåret 2021/2022. SHE har rapporterat i enlighet med samma regelverk som för Handbollsligan. Gemensamma möten mellan liganämnderna Handbollsligan och SHE för gemensamma ärenden har genomförts.

Förbundsstyrelsen beslutade 2023-05-06 att slå samman de båda liganämnderna från och med verksamhetsåret 2023/2024 samt revidering av ”Reglemente för elitlicens Handbollsligan”. Liganämnden ska bestå av minst fem ledamöter och hantera Handbollsligan dam och herr samt de allsvenska föreningarna.

Den sammanslagna liganämnden består för närvarande av dess ordförande, Jan Henriksson, Uppsala, samt ledamöterna Ingvar Karlsson, Lund, Pia Jeppsson, Helsingborg och Annika Lundeslöf, Eslöv samt en vakant plats.


Nedanstående handlingar och uppgifter ska lämnas av de föreningar som skall spela i Handbollsligan och/eller allsvenskan säsongen 2023-2024.

Uppgifter för Elitlicens:
I enlighet med Elitlicensens föreskrifter begär Svenska Handbollförbundets Liganämnd in följande redovisningshandlingar och uppgifter.

1. Årsredovisning/årsbokslut, upprättat i enlighet med Årsredovisningslagen, för hela föreningen/Idrotts AB omfattande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter och revisionsberättelse avseende räkenskapsår 2022-2023. Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av föreningens revisorer av vilka minst en skall vara auktoriserad.

2. Förening/Idrotts AB som redovisar negativt Eget Kapital skall dessutom inlämna handlingsplan för att nå positivt Eget kapital.

3. Av Liganämnden begärda statistikuppgifter.
(Uppgifterna används för framtagande av statistik till föreningarna.)

4. Senast fastställda årsredovisning för bolag i vilka föreningen är delägare.

5. Budget för verksamhetsåret 2023-05-01 - 2024-04-30.

6. Styrelsens organisation med namn och arbets-/ansvarsområde för respektive styrelseledamot.Nedanstående handlingar och uppgifter ska lämnas av de föreningar som skall spela i Allsvenskan (dam och herr) säsongen 2023-2024.


Uppgifter för Allsvenska föreningar:

1. Årsredovisning/årsbokslut, upprättat i enlighet med Årsredovisningslagen, för hela föreningen/Idrotts AB omfattande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter och revisionsberättelse avseende räkenskapsår 2022-2023. Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av föreningens revisorer av vilka minst en skall vara auktoriserad.

2. Förening/Idrotts AB som redovisar negativt Eget Kapital skall dessutom inlämna handlingsplan för att nå positivt Eget kapital.

3. Budget för verksamhetsåret 2023-05-01 - 2024-04-30.

4. Styrelsens organisation med namn och arbets-/ansvarsområde för respektive styrelseledamot.

För begärda uppgifter enligt ovan skall särskilda blanketter användas. Dessa handlingar kan laddas ned genom att klicka på länkarna nedan (pdf-filer):

Eventuella frågor angående ifyllandet av bifogade blanketter skickas till e-postadressen: liganamnden@svenskhandboll.se och besvaras snarast av Liganämnden.

Samtliga ovanstående uppgifter skall insändas med brev till Svenska Handbollförbundet, Liganämnden, Box 11016, 100 61 Stockholm eller mejlas till liganamnden@svenskhandboll.se senast den 30 september 2023.


Innehållsförteckning


1. Reglemente för Handbollsligan och allsvenskans Elitlicens Pdf, 74.5 kB, öppnas i nytt fönster.2. Redovisningsprinciper Pdf, 72.8 kB, öppnas i nytt fönster.3. Elitlicens Försättsblad (ifyllningsbar pdf) Pdf, 108.4 kB, öppnas i nytt fönster.4. Länk till annan webbplats.Budgetmall Excel, 53 kB, öppnas i nytt fönster.


5. Föreningen kan använda sin egen årsredovisning.


6. Länk till annan webbplats.Kontoplan SHF Word, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


7. Koncernredovisning Mall Excel, 51 kB, öppnas i nytt fönster.


8. Elitlicens Statistikuppgifter (ifyllningsbar pdf) Pdf, 88.3 kB, öppnas i nytt fönster.


9. Elitlicens Styrelse (ifyllningsbar pdf) Pdf, 119.4 kB, öppnas i nytt fönster.


10. Elitlicens Handlingsplan (ifyllningsbar pdf) Pdf, 193.8 kB, öppnas i nytt fönster.11. Elitlicens Tidsschema Pdf, 59.2 kB, öppnas i nytt fönster.
12. Årsplanering Pdf, 136.6 kB.I övrigt hänvisas till dokumentet Reglemente för elitseriens elitlicens.

Svenska Handbollförbundet
Liganämnden
Box 110 16
100 61 Stockholm

Samtliga ovanstående uppgifter, förutom skuldintyg, skall insändas (alt. mailas till Liganämndens e-postadress) till Liganämnden senast den 30 september 2023.

 

Observera att: Slutgiltigt besked om förening tilldelas elitlicens eller ej kungörs på Svenska Handbollförbundets webbplats i samband med avslutet av sista matchen i sista omgången.

Publicerad: 2022-10-12

Senast uppdaterad: 2024-05-30

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!