Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Hälsa

Följande texter är utdrag från RF/SISU:s webbplats.

På RF/SISU:s webbplats Idrottspsykologi - prestation och hälsa hittar du innehåll som först och främst är riktat till dig som är aktiv idrottare i gymnasieåldern eller äldre. Givetvis är webbplatsen även bra att använda för alla aktiva idrottare, tränare, ledare, lärare, sportchefer, förbundskaptener och föräldrar. Att ha kunskap om till exempel vad som krävs för att prestera eller vilka symptom som kan upplevas vid depression, är viktigt även för stödpersoner till den aktiva idrottaren.

Idrottspsykologi handlar till stor del om att utveckla sin förmåga att prestera i paritet med sin träningsförmåga och att kunna göra det tillexempel även på mästerskap. Den psykiska hälsan är viktig. Att må bra i en utmanande miljö är ett centralt ämne i sig, men även viktigt då välmående i sin tur höjer chanserna för att kunna prestera bra. På webbplatsen belyses idrottspsykologi utifrån två områden: prestation och hälsa.

Till webbplatsens startsida Länk till annan webbplats.

Prestation

Inom idrott handlar mycket om att kunna prestera vid givna tillfällen, till exempel vid en viktig tävling, ett uttagningstillfälle eller ett mästerskap. Många faktorer påverkar förutsättningarna att lyckas. Givetvis är det viktigt att du är väl förberedd utifrån ett fysiskt, tekniskt och taktiskt perspektiv. På RF/SISU:s webbplats ligger fokuset dock på ett annat viktigt perspektiv för din prestation: det psykologiska.

Ingen idrottare är född tävlingsmänniska – snarare har alla möjlighet att lära sig och utveckla idrottspsykologiska färdigheter och beteenden som är viktiga för att kunna prestera. På webbplatsen kan du läsa om några centrala områden inom idrottspsykologin som är väsentliga för din prestationsförmåga, bland annat nervositet och koncentration. Här finns även tips och övningar för att utveckla dina psykologiska färdigheter samt råd när det kan vara aktuellt att söka hjälp och i så fall var.

Till webbplatsen Länk till annan webbplats.

Välbefinnande

Ditt psykiska välbefinnande är en viktig resurs under hela din idrottskarriär. Att du mår bra, är utvilad, känner dig nöjd med livet och fungerar väl i vardagen är viktigt. Psykiskt välbefinnande ökar även chansen att kunna prestera på topp.

Det är viktigt att du – precis som du bör sträva efter att balansera den fysiska träningsbelastningen med tillräcklig återhämtning – ser till att balansera de psykiska kraven med rätt resurser och strategier för att säkerställa ditt psykiska välbefinnandet.

På webbplatsen hittar du tips på hur du kan jobba aktivt med ditt psykiska välbefinnande genom exempelvis sömn, balans mellan stress och återhämtning, sociala relationer, skärmtid och sociala medier.

Till webbplatsen Länk till annan webbplats.

Psykisk ohälsa

Vårt psykiska mående varierar genom livet. Ibland mår vi mycket bra, ibland mår vi sämre och kan uppleva symptom såsom stress, nedstämdhet och oro. Variationen i ditt mående är helt normal och om perioderna med sämre mående är övergående och inte påverkar avsevärt hur du fungerar i din vardag, är det inget du behöver oroa dig för. Vissa symptom kan dock ibland bli mer intensiva, pågå under lång tid och påverka dig så pass mycket att du riskerar att utveckla en psykisk sjukdom.

På webbplatsen kan du läsa om några vanligt förekommande psykiska symptom och sjukdomar så som ångest och oro, depression, stress och utmattning, ätstörningar, sömnproblem, beroende och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Här finns även råd för hur du själv kan hantera symptom, samt information om när du bör söka hjälp och var.

Till webbplatsen Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-10-31

Senast uppdaterad: 2022-10-31

Författare: RF/SISU

Email: ,

Intressant? Dela gärna!