Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Spelregler för rullstolshandboll

Nedan text är en förkortad sammanfattning av spelreglerna för rullstolshandboll.

Kompletta spelregler hittar du här >> Pdf, 410.6 kB.  

1. Grunder

1.1. Spelet

Rullstolshandboll spelas av två lag bestående av 6 spelare per lag, inklusive målvakt. Bägge lagen ska försöka göra mål på motståndarna, samtidigt som de ska försöka förhindra motståndarna från att göra mål.

Rullstolshandboll skall genomsyras av Fair Play, dedikerat för spelare med funktionsvariationer.

1.2. Lagen

Rullstolshandboll i Sverige har könsneutrala tävlingsklasser: kvinnor och män spelar tillsammans (för barn och ungdom gäller att flickor och pojkar spelar tillsammans). Det finns inga begränsningar kring hur fördelningen mellan kvinnor och män på spelplanen ska vara. SHF uppmuntrar dock en så jämn fördelning som möjligt.

I nationella matcher får laget bestå av 16 spelare. Högst fem (5) spelare får samtidigt befinna sig på spelplanen. Övriga spelare är avbytare. En spelare som är utsedd till målvakt får vid varje tidpunkt bli utespelare. På samma sätt får en utespelare vid varje tidpunkt bli målvakt.

Ett lag måste vid matchens början ha minst fyra (4) spelare på spelplanen. Till speltidens slut, eventuella förlängningar inräknade, får laget kompletteras upp till 16 spelare. Spelet får fortsätta även om laget reduceras till färre än fyra (4) spelare på spelplanen. Domarna avgör om och när matchen definitivt bör avbrytas

Ett lag får använda högst fyra (4) ledare under matchen. Dessa ledare får inte bytas ut under matchens gång. En av dem måste antecknas som lagansvarig. Endast denne ledare är berättigad att kontakta tidtagare, sekreterare och eventuellt domarna.

En ledare får i princip inte beträda spelplanen under matchen. En överträdelse av denna regel ska bestraffas som osportsligt uppträdande. Spelet återupptas med frikast för motståndarna. Ledare får på anmodan av domare tillträda planen för att assistera spelare vid skada eller vid behov av att korrigera utrustning, dock sker all lagning av rullstolen vid sidan av plan. Lagansvarig ska se till att inga andra än de registrerade ledare (maximalt 4 personer) samt de deltagarberättigade spelarna befinner sig i avbytarområdet. Överträdelse mot detta resulterar i progressiv bestraffning av den lagansvarige.

1.3. Speltid

Matcherna spelas i normalfallet två halvlekar om 20 minuter var. Halvtidsvilan ska vara tio minuter.

Varje lag ska ha möjlighet att begära tre (3) stycken en (1) minut lång lag-timeout, under ordinarie speltid. Laget som begär timeout måste vara i besittning av bollen.

1.4. Bollen

Turneringar ska spelas med en boll av storlek ”2” enligt IHFs officiella mått.

1.5. Spelplanen

Golvytan ska vara 43 meter lång och 23 meter bred. Spelytan ska vara 40 meter lång och 20 meter bred rektangel, bestående av två målområden och ett spelfält. Linjerna längs med rektangelns långsidor kallas sidlinjer och de linjerna längs med kortsidan kallas mållinjer (mellan målstolparna) och förlängd mållinje på utsidan av målstolparna.

Avbytarzonen ska vara 4,5 meter lång. Det ska finnas en säkerhetszon på 1,5 meter bakom respektive mållinje. Säkerhetszonen längs med sidlinjen ska vara minst 1,5 meter djup på avbytarzonens sida av planen och minst 1 meter djup på motsatt sida planen. Förskjutning av mått på avbytarsidan är därför möjlig för bättre utrymme gällande avbytarbänk och sekretariat.

Maximalt 4 stolar ska finnas tillgängligt i bägge lagens avbytarzon, avsedda för lagledare.

1.6. Mål

Målet ska vara 3m * 1.7m. skyddsnätet i målet ska tas bort (eller fästas i målnätet), för att förhindra att rullstolen fastnar i det. Om inte ordinarie mål för rullstolshandboll finns tillgängligt, skall tilläggsribban användas för att måttet skall vara godkänt.

1.7. Utrustning

Följande material är inte tillåtet:

 • Klister för att hantera bollen
 • Skyddsmaterial som innehåller metalldelar
 • Proteser
 • Finger, hand, arm-band konstruerat av plast, metall etc.

Det är tillåtet att använda:

 • Handskar (mjuka, utan någon stödjande funktion, etc.)
 • Skyddsutrustning om den är vadderad/mjuk (inte innehåller metall)
 • Tejp för fingrar, armar, etc.

Eventuell specialutrustning ska visas i samband med det tekniska mötet för en slutgiltig bedömning, bedömning sker enligt IHF:s regelverk för skyddande utrustning och accessoarer. Tekniskt möte sker enligt mall en (1) timme före matchstart.

1.8. Matchkläder

Varje lag ska ha två matchställ (ett ljust och ett mörkt). Matchtröjorna skall ha spelarnas nummer på framsidan (10 centimeter högt). Motsvarande siffra skall finnas ut markerad på antingen rullstol eller rygg (20 centimeter högt).

Skyddsutrustning som är specialdesignat för spelarna behöver inte ha samma färger som matchkläderna.

1.9. Remmar

Spelarna måste spänna fast sig i rullstolen vid lår och smalben för att undvika att benen lyfts och/eller används för att förflytta sig.

Vid händelse av att spelarna lyfter sina ben vid anfall/försvar ska detta bestraffas med en två-minuters utvisning; lyfter målvakten sina ben i samband med försvarsspelet ska detta bestraffas med en två-minutersutvisning och ett sjumeterskast.

2. Spelet

2.1. Spela bollen

Det är tillåtet att:

 • Kasta, fånga, stoppa, stöta eller slå bollen genom att använda händer, armar, huvud samt mage;
 • Hålla bollen i maximalt tre sekunder
 • Rulla rullstolen samtidigt som bollen studsas;
 • Placera bollen i knät (inte mellan knäna) och rulla rullstolen i maximalt tre sekunder;
 • Täcka och följa motståndaren (med eller utan boll) genom att använda armarna eller händerna så länge motståndaren har tillräckligt med tid och distans att agera på och att situationen inte utgör någon skaderisk;
 • Blockera eller tvinga bort en motståndare med armar eller händer, samt rullstol (när spelarna inte håller hög fart);
 • Beträda målområdet eller röra sig utanför sidlinjerna utan bollen efter ett avslut eller efter att ha blivit knuffad, förutsatt att spelaren inte skaffar sig en fördel. Spelaren måste lämna målområdet så fort som möjligt.

Det är inte tillåtet att,

 • Röra bollen mer än en gång, efter att ha haft den under kontroll, förutsatt att den inte rört golvet, annan spelare, eller målet innan. Dock ska en andra beröring av bollen inte bestraffas om spelaren ”fumlar” med bollen, med det menas misslyckas att kontrollera den när spelaren försöker fånga bollen eller stoppa den;
 • Börja studsa (av samma spelare) efter ett kast, innan bollen rört en annan spelare eller målställningen.
 • Stoppa bollen med rullstolen utanför målområdet;
 • Beträda målområdet med bollen under kontroll (som utespelare);
 • Röra sig över sidlinjen med bollen under kontroll (rullstolen måste vara inne på spelfältet).

2.2. Regelbrott

Regelbrott skall bedömas enligt SHFs spelregler för inomhushandboll,

 • Gult kort
 • Tvåminutersutvisning
 • Diskvalifikation
 • Lagbestraffning

Det är tillåtet att,

 • Använda öppen hand för att spela bollen ur en motspelares händer;
 • Använda böjda armar för att ta kroppskontakt med en motståndare och täcka samt följa motståndaren på detta sätt;
 • Använda sin rullstol för att blockera en motståndare att inta position.

Det är inte tillåtet att,

 • Dra eller slå bollen ur motståndaren händer;
 • Blockera motståndaren med armar, händer, ben, rullstol eller annan del av kroppen för att tränga undan eller knuffa iväg denne; detta inkluderar även användandet av armbågar både i utgångsposition samt i rörelse;
 • Hålla fast en motståndare (rullstol, kropp eller matchkläder), även om denne fortsatt kan spela;
 • Utsätta en motståndare för fara.

Domarna ska använda sig av de internationella domartecknen.

Publicerad: 2022-11-24

Senast uppdaterad: 2023-04-26

Författare: Jessica Larsson

Intressant? Dela gärna!